tirsdag 9. mars 2010

Stålsikling : "Maximalt skidglid - är vi på väg mot ett paradigmskifte"?

Dette var tittelen på et foredrag Sture Hogmark professor i materialvitenskap på Uppsala universitet holdt høsten 2009 i det Kungl Vetenskapsakademien i Stockholm. Så nå begynner dette med stålsikling virkelig å blir "hot" og forsket på- og det å spørre seg om "å smelte inn glider i skiene" virkelig er den eneste veien til nettopp god glid? På fritiden har han Høgmark gått 19 vasalopp med 5.06 timer som beste tid, så mannen kan jo gå på ski, ja.

Og det er MYE nyttig lesing for oss amatører som er opptatt av gode ski og prepping og sånt (og jeg har flere interessante tips til Glidtester å formidle, kommer i senere artikkler). Her litt uttdrag fra en artikkel publisert på Universitetet i Upsala sin hjemmeside HER:
- Varför ska vi värma på glidvalla för att "mätta" belaget och sedan skrapa och borsta bort alltsammans innan vi ger oss ut och åker - när det ändå inte finns några porer som vallan kan tränga in i?
- En annan fråga är varför vi ska täcka ett mycket bra material (den högmolekylära, tätpackade polyeten, som finns under nästan alla skidor) med ett betydligt sämre (valla).

Skidåkning handlar om friktion. För att skidan ska glida krävs en kraft som är större än friktionen. När friktionen övervinns deformeras ena ytan.

Forskargruppen började med att titta på en högklassig tävlingsskida i mikroskop. Beräkningar visade att bara en dryg tusendel (!) av hela glidytan, 28 av 20 000 kvadratmillimeter, är i kontakt med snön i ett fast, maskinpreparerat spår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar